Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.phoneix.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Telephoneix AB, organisations nr. 556939-3936 (”PhoneIX”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om PhoneIX framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. PhoneIX accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. PhoneIX förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 PhoneIX reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. PhoneIX har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer PhoneIX naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan PhoneIX fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. PhoneIX ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.4 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av PhoneIX eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från PhoneIX.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt PhoneIXs Integritetspolicy, se Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när PhoneIX bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från PhoneIX per e-post. PhoneIX uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med PhoneIXs kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av PhoneIX. Om beställningen återkallas så kommer PhoneIX att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 PhoneIX rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om PhoneIXs behandling av personuppgifter finns i PhoneIXs Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till PhoneIX om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om PhoneIX misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har PhoneIX rätt att stänga av Kunden. PhoneIX har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 I kassan kan Kunden välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning. Alla betalningssätt hanteras av Klarna och i enlighet med deras villkor. PhoneIX garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på phoneix.se är säkra. PhoneIX erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Klarna.

4.2 Vid betalning med kort sker transaktionen i en skyddad miljö tillhandahållen av Klarna där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. PhoneIX hanterar aldrig Kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

4.3 Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Fraktkostnad kan tillkomma, beroende på vilket fraktalternativ Kunden väljer vid beställning

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 PhoneIX kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av PhoneIX i samband med kampanjen. PhoneIX förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att PhoneIX skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar PhoneIX dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har PhoneIX rätt att debitera Kunden en avgift på 299SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att ej utlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela PhoneIX detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor och tjänster:

  • varor med bruten försegling.
  • varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  • Mobilreparationer där våra tekniker genomfört en reparation efter Kundens önskemål.
  • Reparationer generellt som Kunden har beställt.

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, PhoneIX godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet)

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, göra en tydlig anmälan till PhoneIX på det sätt som anges under Returer & Reklamation. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger PhoneIX rätten att debitera Kunden 299 SEK i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till PhoneIX. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till PhoneIX enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa under Returer & Reklamation.

7.7 Ibland kan PhoneIX erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar PhoneIX tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har PhoneIX rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 PhoneIX betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum PhoneIX tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. PhoneIX får dock vänta med återbetalningen tills PhoneIX tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Öppet köp

8.1 Utöver den lagstadgade ångerrätten för konsumenter och användare nämnd under paragraf 7 ovan erbjuder vi Kunden att återsända produkterna (undantaget de produkter som nämns i paragraf 7.2 ovan, för vilka denna rätt inte gäller) inom en period om 30 dagar räknat från Leveransbekräftelsens datering, den lagstadgade och den avtalade ångerrätten löper alltså delvis parallellt och räknas från olika tidpunkter.

8.2 Om Kunden återsänder produkten inom perioden för öppet köp men efter att perioden för den lagstadgade ångerrätten har löpt ut, kommer vi att ersätta Kunden endast för vad Kunden betalat för produkten i fråga (exklusive leveranskostnader). Kunden kommer att få betala för de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten.

9. Reparationsvillkor & Garantier

9.1 Normal servicetid 3-7 dagar

På de produkter som repareras är normal servicetid 3-7 dagar, beroende på produkt och belastning i vår verkstad.

9.2 Undersökningsavgift

Om felet på inlämnad produkt ej bedöms som garanti skickas normalt ett kostnadsförslag till Kunden. Önskas retur utan reparation debiteras undersökningsavgift för att täcka fraktkostnader och hantering. Om produkten bedöms som felfri av verkstad debiteras undersökningsavgift för att täcka fraktkostnader och hantering.

Returnerade reparationer (reparerade, icke reparerade eller felfria) kan skickas tillbaka via någon av våra butiker eller per post. Om returen skickas per post och inte hämtas ut inom liggetiden hos postombudet efter det att Kunden aviserats förbehåller vi oss rätten att fakturera Kunden för kostnaderna.

Undersökningsavgiften är 299 SEK.

9.3 Felsökningsavgift

Vid mottagen enhet för felsökning, felsöker och lämnar PhoneIX ett kostnadsförslag på reparationen. Vid godkänt kostnadsförslag dras felsökningskostnaden av på vidare reparation. Kan PhoneIX inte lösa felet eller om vidare reparation avslås av Kund. Står Kunden för felsökningskostnaden.

9.4 För lagrad data på inlämnad produkt ansvaras ej.

PhoneIX eller respektive tillverkare ansvarar inte under några som helst omständigheter för lagrad data på inlämnad produkt. Det åligger Kunden att ta löpande backup. Exempel på produkter med lagrad data är minneskort, hårddiskar, mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

9.5 Garanti på reparation

Efter avslutad reparation lämnas upp till 12 månaders funktionsgaranti på utbytt del, inte på hela produkten.

På lödningsarbete lämnas 30 dagars funktionsgaranti på det felet som är åtgärdat.

På skärmbyten av premiumkvalité och selectedlkvalité lämnas 12 månader garanti.

På skärmbyten av basickvalité lämnas 6 månader garanti.

På batteribyten lämnas 12 månader garanti.

Garanti gäller ej om:

En fysisk skada uppkommit efter reparation.

Enheten är fuktskadad eller tagit in fukt efter reparation.

9.6 PhoneIX ansvarar för inlämnad produkt i tre månader (90 dagar)

PhoneIX ansvarar för inlämnad produkt tre månader (90 dagar) efter det att Kunden meddelats att reparationen är färdig, eventuellt kostnadsförslag eller fått annan förfrågan där PhoneIX är beroende av ett svar för att kunna fullfölja reparationen.

10. Reklamation

10.1 Vissa av PhoneIX varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta PhoneIX så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

10.3 PhoneIX står för returfrakten för godkända reklamationer.

10.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer PhoneIX att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. PhoneIX strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att PhoneIX mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. PhoneIX förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer PhoneIX riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10.5 PhoneIX har rätt att ta ut en administrationsavgift (299 SEK) om det visar sig att varans skada eller defekt är självförvållat av Kunden.

10.6 PhoneIX har rätt att ta in den reklamerade varan för att undersöka om reklamationen som Kund åberopar beror på fabrikationsfel eller fel från PhoneIX. Om felet visar sig vara självförvållat från Kund har PhoneIX rätt att ta ut en administrationsavgift (299 SEK) av Kunden och begära returfraktkostnaderna av Kunden.

11. Länkar

11.1 PhoneIX kan länka till andra webbplatser som ligger utanför PhoneIX kontroll, och webbplatser utanför PhoneIX kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om PhoneIX försöker säkerställa att PhoneIX enbart länkar till webbplatser som delar PhoneIX personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är PhoneIX inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgifts föreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

12. Force Majeure

12.1 PhoneIX ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som PhoneIX inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar PhoneIX Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och PhoneIX rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

13. Ändringar av Villkoren

13.1 PhoneIX förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att PhoneIX har informerat Kunden om ändringarna. PhoneIX rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

14.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med PhoneIX:s kundtjänst.

15.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med PhoneIX:s kundtjänst, kan Kunden vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som Kunden hittar mer info om på arn.se. Kunden kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som Kunden hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Kunden in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras Kundens ärende automatiskt till rätt nationellt ansvariga tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

16. Kontaktinformation

Telephoneix AB (556939-3936)

Kabelvägen 7

311 50 Falkenberg

E-post: info@phoneix.se

Telefon: 0101-52 44 90

Dessa Villkor har uppdaterats av PhoneIX den 2023-03-31