PhoneIX Garanti

När du handlar på PhoneIX kan du alltid vara trygg med att ditt köp är täckt av våra omfattande garantier. Våra tekniker är snabba att hitta felet och att presentera en lösning på problemet.

Villkor för vår garanti

Vi vet att det kan kännas lite osäkert när du köper en begagnad produkt. Därför jobbar vi extra hårt med att säkerställa alla begagnade produkter vi erbjuder och lämnar vår egna, mycket omfattande garanti på upp till 12 månader.

Fel som upptäcks repareras av PhoneIX där du får hjälp i alla våra butiker. I garantivillkoren anges separat de delar av produkten, apparaten, telefonen eller delar av dem som inte omfattas av PhoneIX.

Villkoren för PhoneIX Garanti är fastställda av PhoneIX och finns angivna i villkoren nedan. Alla PhoneIX-produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.
PhoneIX Garantis giltighetstid är 12 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantin gäller i hela Sverige.

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar PhoneIX inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet. Kan vi inte åtgärda felet under garantin kan vi oftast erbjuda en reparation till bra pris för att åtgärda felet.

Vår garanti omfattar

 • Funktionella fel på fysiska komponenter som inte är orsakade av Kunden eller felaktig användning av produkten
 • Fel på mjukvara som inte orsakats av Kunden

Närvarande.

Express-hantering av garantiärende

Du kan alltid känna dig helt trygg med ditt köp på PhoneIX. Vi strävar efter att erbjuda service i världsklass och erbjuder därför marknadsledande hantering av garantiärenden.

Har du köpt en begagnad enhet på phoneix.se eller i någon av våra butiker kan vi erbjuda garantiservice direkt i någon av våra butiker och serviceställen eller via postorder.

 • Express-service i butik, klar samma dag
 • Express-service via postorder, klar inom 2-3 dagar
 • Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av PhoneIX ansvar för fel.
 • Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat.

Servicehantering
Eventuella fel som upptäcks och täcks av PhoneIX Garanti repareras av PhoneIX. Om reservdelarna antingen är svåra att köpa in, är orimligt dyra eller om reparationen anses olönsam eller orimlig förbehåller vi oss rätten att byta ut enheten med en motsvarande produkt eller häva köpet.

Kunden ansvarar för säkerhetskopieringen av datafiler innan produkten skickas eller lämnas in för underhåll. Produkten som skickas ska förpackas med omsorg. Ifall telefonen levereras och återlämnas med märkningen ”Ömtåligt”, dvs produktens hantering kräver en separat åtgärd, är Kunden skyldig att betala kostnaderna för leverans.

För att kunna hantera ditt garantiärende behöver vi

 • Någon typ av underlag för ditt köp, ett kvitto, en orderbekräftelse eller liknande
 • Dina kontaktuppgifter
 • Din egen beskrivning av felet
 • All annan kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.

Detta täcks inte av garanti

 • Batterier täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Skadade skärmar eller sprickor på skärmen täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Fel i programvara täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Borttagning av virus eller andra skadeprogram täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Fel som uppstår om koppling av telefon till en ojordad kontakt täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Fraktskadad produkt pga avsändarens vårdslöshet omfattas inte av PhoneIX Garanti. Förpacka alltid produkten väl.
 • Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbart täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • Andra indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler, täcks inte av PhoneIX Garanti.
 • PhoneIX garanti kan komma att upphöra, ifall produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part om PhoneIX bedömer att reparationen utförts på ett undermåligt sätt.
 • Fuktskador

Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen kan kräva att ett användarkonto öppnas (inklusive inställning av Apple ID-användare och lösenord). Du är ansvarig för all aktivitet som uppstår på ditt konto och säkerställer din kontoinformation, inklusive ditt lösenord. Det är förbjudet att använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan tillstånd från kontoinnehavaren. PhoneIX kan inte och tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av att inte ta hänsyn till dessa ansvarsområden. PhoneIX är inte ansvarig när användaren glömt av sitt Apple ID eller lösenord. På grund av informations- och personuppgifts säkerhet är PhoneIX inte heller ansvarig för att tillhandahålla det ursprungliga köpkvittot från den ursprungliga ägaren av telefonen.